RSS Lees meer van Koen Hoefgeest

Royal Dutch SELL

Intro:

Hand in Hand, kameraden. Hand in Hand, op de bodem één! Op alle Zekere Zaak® en Kitchin-Third c.q. Quarter cyclibodems maken ze gelijktijdig een nieuwe cycluslow. Nooit later, soms iets eerder, maar het scheelt geen weken...

Volledige analyse:Landen die aan het funden van hun banken failliet dreigen te gaan. Het is een politieke keus, geen onoverkomelijke noodzaak. Een land die de bron is van de eigen munt hoeft immers nooit failliet te gaan, aangezien het geen schulden kan bezitten en altijd alle rekeningen kan betalen zonder dat het iemand ook maar iets kost. Het land is monetair soeverein en in het door Nixon in 1971 ingevoerd fiatmunten (lees: boekhoudwaarde) stelsel staan staatskapitaal (=geld) en staatsleningen op de passiva (credit) zijde van de balans.

De goudstandaard bezweek onder druk van francofiele hebberigheid edoch legio van de teminologie van dit vastewaardestelsel werd abusievelijk integraal overgeheveld naar het nieuw geboren balansstelsel. En daar komen nu dus de problemen uit voort. Babylonische spraakverwarring waarin onwetendheid leugens vertelt.

Daar Piet Snot geen kaas heeft gegeten van boekhouden en veelal als politicus met een Mavo- of een nog minderwaardiger HBO-plumo op zak in de bankjes van de volksvertegenwoordiging of op het pluche in Ivoren Torens heeft plaatsgenomen, zal U stevig gaan bloeden. Piet gaat U namelijk redden! Ow ja, nee.
U wordt voorgehouden dat U ziek bent, aan een ernstige vorm van bloedarmoede lijdt, en dat de enige genezing het aftappen van uw gehele bloedsomloop is door al hangende aan de hoogste boom U Halal de strot door te snijden en de afgestroopte huid met bloedzuigers te bedekken. Bezuinigingen a.k.a. Austerity om het land weer gezond te maken. Ja, dat zal helpen.
Uw spaargeld zal als bloedende koeien van de rekeningen vloeien, immers: S-I=O-B+(E-M) luidt de formule die volgt uit de EvenwichtsVergelijking van Keynes. Een groeiende economie behoeft een groeiende geldhoeveelheid. Dracula moet worden gevoed met steeds meer bloed, anders zal hij sterven. U gaat sterven, om u weer gezond te maken. Dat zijn de plannen die de politiek, de Goldbugs, de Teaparty Terroristen en het IMF nu uitdragen. Maak Dracula deaud, dan wordt hij weer gezond. Logica van de koude grond. Rien ne va plus en alles staat stil.

Landen die zichzelf vrijwillig monetair non-soeverein hebben gemaakt, zoals de eurolanden, moeten boekhouden op micro-niveau als een huishouden of onderneming en lopen uiteindelijk droog. Logisch, uitgaven moeten dan immers worden gedekt door inkomsten, een krimpende economie met exploderende werkloosheid als gevolg.
Met het invoeren van de euro hebben de deelnemende landen in feite een reverse bond-for-equity swap gedaan, een equity-for-bond swap derhalve. Staatskapitaal omvormen tot staatsschuld, welke imbeciele economieleek heeft dat bedacht, huh?

Landen die monetair soeverein zijn, zoals de USA, Japan, China en de meeste landen ter wereld, zijn de bron van hun eigen munt. Het begrip staatslening is in die gevallen na invoering van het fiat munten boekhoudstelsel misleidend en zelfs ronduit onjuist. Het is de facto geen lening noch schuld, het is staatskapitaal, daar de overheid de enige is die geld kan en mag maken. Als u en ik geld gaan printen belanden we uiteindelijk in de petoet. The Law is The Law! De term staatslening is i.c. dus slechts een reliek uit de tijd van de goudstandaard en dient te worden gewijzigd in staatsaandeel, oftewel Eigen Vermogen! En Eigen Vermogen staat net als schuld aan de credit-zijde van de balans, fungeert als sluitpost en hoeft nooit ofte nimmer te worden afgelost dan wel te worden afbetaald. Maak van de euro-zone de Verenigde Staten van Europa met één parlement en de Euro-crisis op statenniveau is definitief opgelost. Een Nieuwe Wereld Orde wordt geboren.

In een land dat de bron is van de eigen munt, betalen belastingen niet voor uitgaven. Een monetair soevereine overheid kan iedere rekening van iedere omvang altijd betalen door simpelweg rekeningen te crediteren zonder ook maar een cent belasting te heffen. Belastingen hebben een geheel andere functie dan u wordt voorgespiegeld in dit systeem. Op de PonziPlus Cursus @ 1 okke a.s. zal hier verder op worden ingegaan: EV=Y=C+I+O+(E-M) <=> S-I=O-B+(E-M)!

Zoals de Duitse filosoof Oswald Spengeler al in 1923 schreef: "Na de eeuwwisseling zullen de politici de geldwereld kapot maken". Daar zijn ze nu aardig mee bezig. Een zelfgemaakte #Depressie speciaal voor U! Alleen snappen de meeste mediapapegaaien het zelf niet, want ze lezen de Almanak en de krant die de leugens brengen in het land.

AEX Kitchin-Thirds en QuartersDe Kitchin-cyclus beloopt gemiddeld ruim 4 jaar. Delen door 3 geeft een Third met een lengte van gemiddeld ca. 486 dagen. De ene keer wat korter, de andere keer wat langer, daar cycli organisch variabel en niet dogmatisch rigide zijn. Thans is deze cyclus aanbeland op dag 483 voor de AEX-index en dag 440 voor de Dow Jones Industrials. Een laatste uitschudding tot primo oktober a.s. behoort tot de reële mogelijkheden waarna uit de cyclusbodem een onaflatende non-stop linea-recta VOW look-a-like Short-Squeeze kan losbarsten. Op basis van het FED-model zijn aandelen nog nimmer zo goedkoop geweest. Er is simpel weg geen alternatief meer: TINA!

Reverse Vertical SkewMet puts in de skew is crash-o-phobia en dikke staart risico ingeprijst. Gokken op een daling is schier kansloos geworden. Een mogelijke uitschudding zal dan ook worden benut om het spelletje kOENie Lotto Miljonairs op poten te zetten met calls. De serie en bijbehorende premie is bij bellers van de 0900-lijn al bekend.
Informatie over de analist

Analist:
Koen Hoefgeest

Meer informatie:
Klik om te openen

Pagina Printen:
Pagina afdrukken...

Laatste 5 visie's:
2 oktober 2013 (12:44)
19 juli 2013 (18:34)
20 februari 2013 (21:06)
9 februari 2013 (18:05)
12 april 2012 (23:58)

Disclaimer:
"Rien ne va plus, het geld in niet meer van U nu" -- Koen Hoefgeest heeft altijd zelf prive dan wel zakelijk een positie in de aanbevolen entiteiten.